فروشگاه دیجیتال فکتوری

فروش انواع گیفت کارت و اشتراک ریجن آمریکا

جدیدترین محصولات

The Witcher 3: Wild Hunt
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 150,000 تومان

The Witcher 3: Wild Hunt

Call of Duty®: Ghosts Gold Edition
ظرفیت دوم پلی استیشن 5 : 400,000 تومان

Call of Duty®: Ghosts Gold Edition

LEGO® Marvel Collection
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 300,000 تومان
ظرفیت سوم : 300,000 تومان

LEGO® Marvel Collection

Battlefield™ 1 Revolution
ظرفیت سوم : 180,000 تومان

Battlefield™ 1 Revolution

Crash Bandicoot™ - Quadrilogy Bundle
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 300,000 تومان
ظرفیت دوم پلی استیشن 5 : 400,000 تومان
ظرفیت سوم : 300,000 تومان

Crash Bandicoot™ - Quadrilogy Bundle

Call of Duty®: Modern Warfare
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 250,000 تومان

Call of Duty®: Modern Warfare

call of Duty®: Black Ops 6 - Cross-Gen Bundle
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 700,000 تومان
ظرفیت دوم پلی استیشن 5 : 1,800,000 تومان
ظرفیت سوم : 950,000 تومان

call of Duty®: Black Ops 6 - Cross-Gen Bundle

Mortal Kombat 1 Premium Edition

Mortal Kombat 1 Premium Edition

ناموجود
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

ناموجود
Star Wars Outlaws
ظرفیت دوم : 2,395,000 تومان
ظرفیت سوم : 1,200,000 تومان

Star Wars Outlaws

Battlefield 4™ Premium Edition
ظرفیت دوم پلی استیشن 5 : 330,000 تومان

Battlefield 4™ Premium Edition

captain Tsubasa: Rise of New Champions
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 300,000 تومان
ظرفیت دوم پلی استیشن 5 : 440,000 تومان
ظرفیت سوم : 300,000 تومان

captain Tsubasa: Rise of New Champions