فروشگاه دیجیتال فکتوری

فروش انواع گیفت کارت و اشتراک ریجن آمریکا

جدیدترین محصولات

Trek to Yomi

Trek to Yomi

ناموجود
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 340,000 تومان
ظرفیت سوم : 340,000 تومان

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 250,000 تومان
ظرفیت دوم پلی استیشن 5 : 320,000 تومان
ظرفیت سوم : 220,000 تومان

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

ناموجود
Resident Evil 4
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 750,000 تومان
ظرفیت سوم : 650,000 تومان

Resident Evil 4

Marvel’s Spider-Man 2
ظرفی دوم : 1,400,000 تومان
ظرفیت سوم : 800,000 تومان

Marvel’s Spider-Man 2

The Last of Us 2 Remastered

The Last of Us 2 Remastered

ناموجود
Cyberpunk 2077 and Phantom Liberty DLC Bundle
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 390,000 تومان

Cyberpunk 2077 and Phantom Liberty DLC Bundle

God of War Ragnarök
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 500,000 تومان

God of War Ragnarök

Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 300,000 تومان
ظرفیت دوم پلی استیشن 5 : 400,000 تومان
ظرفیت سوم : 300,000 تومان

Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition

L. A. Noire
ظرفیت دوم پلی استیشن 5 : 300,000 تومان

L. A. Noire

Prince of Persia the Lost Crown
ظرفیت دوم پلی استیشن 4 : 400,000 تومان
ظرفیت دوم پلی استیشن 5 : 980,000 تومان
ظرفیت سوم : 500,000 تومان

Prince of Persia the Lost Crown